1 listopada – Wszystkich Świętych.
Pamiętamy o naszych bohaterach…