Konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

 

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

– Minister Edukacji Narodowej

– Marszałek Województwa Mazowieckiego

– Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

– Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW

– Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców

– Rosikon press

– Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

– Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca

– KONDRAT- MEDIA

 

Patronat Medialny:

– Radio dla Ciebie

– Czasopismo „Geografia w Szkole”

 

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).

2. Szkoła średnia.

Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2020 r.

 

Obecna edycja konkursu, w związku z wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, odbędzie się w formie elektronicznej. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com do dnia 30 września 2020 r..

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://nazaretankifundacja.pl/

https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

 

Regulamin konkursu