80. rocznica napaści ZSRR na Polskę!

Zdjęcie: Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej 20 września 1939 r.


17 września 1939 roku zgodnie z tajnym układem Stalina z Hitlerem, sojusznicze wobec Niemiec wojska sowieckie dokonały agresji na wschodnie województwa Rzeczypospolitej bez wypowiedzenia wojny oraz łamiąc traktat o nieagresji.

W historiografii sowieckiej ta zbrojna napaść dokonana 17 września przez ZSRS (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny), będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką, miała określenie „wyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej” (освободительный поход РККА), a w obecnej rosyjskiej – „polski pochód Armii Czerwonej” (польский поход Красной армии) lub „radziecka inwazja na Polskę” (советское вторжение в Польшу).

Czytaj dalej