LISTY PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2020/21

Listy przyjętych zostaną opublikowane 19.08.2020 r. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie do dnia 18.08.2020 oryginałów świadectw i badań lekarskich.