POMAGAMY NA SŁODKO I SPORTOWO!

Dnia 18 września (piątek) odbędzie się szkolny turniej piłki siatkowej oraz rozgrywki badmingtona.

Wszyscy, którzy chcą wziąć w nim udział tworzą 6-osobowe drużyny (w obrębie swojej klasy, dopuszcza się zespoły mieszane, im więcej tym lepiej !!!).
Każda z drużyn uiszcza wpisowe (min.10zł) przeznaczone w całości na pomoc dla chorej Julii z Radkowa.
Kapitanowie drużyn zgłaszają się do wf-istów do dnia 16.09.2020r.

Osłabionych grą zawodników i kibiców zachęcamy do zakupu słodkości w kawiarence na wolnym powietrzu.
Prosimy każdą klasę o przekazanie ciast na ten szczytny cel.