Materiały dydaktyczne dla wszystkich klas

Informujemy, że utworzyliśmy dla każdej klasy konta, z których będzie można na bieżąco pobierać materiały dydaktyczne. Wychowawcy poszczególnych klas wyślą uczniom informacje o sposobie logowania.


Link do materiałów dydaktycznych:
http://zst.klodzko.pl/zst/materialy-dydaktyczne/