Seans filmowy z okazji Halloween

W najbliższy czwartek dnia 31.10
w sali 012a odbędzie się
seans filmowy z okazji Halloween.

Ilość miejsc ograniczona:
30 miejsc dla klas 2;
30 miejsc dla klas 3.

Seans dla klas 2 - lekcje 2,3,4
Seans dla klas 3 - lekcje 5,6,7

Bilet uprawnia do obecności w wybranych lekcjach.

Wszyscy uczniowie, którzy w tym dniu się przebiorą, zostaną zwolnieni z odpowiedzi ustnych.
Osoby te proszone są do sali 011a w celu zrobienia wspólnego zdjęcia. Od 2 lekcji w sali 116a pani Małaszuk - Reguła z klasą 1h poprowadzi kafejkę.

Dziękujemy
Monika Szponar i Jakub Mydłowski