Technik robót wykończeniowych – branżowa szkoła II. stopnia

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA
BRANŻOWA SZKOŁA II. STOPNIA

Czas nauki – 2 lata
Uzyskany tytuł: technik robót wykończeniowych

Zdawalność matur w klasach technikum wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej !

Zmiana wielkości czcionki
Wybierz kontrast