TERMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z wytycznymi MEN, wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. Szczegóły w załączeniu.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami, będzie można składać elektronicznie przez platformę Vulcan, o czym będziemy informować niezwłocznie po jej uruchomieniu (link do platformy zostanie zamieszczony na stronie szkoły).