Wywiadówki

WYWIADÓWKI
w ROKU SZKOLNYM 2019/2020

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne.

12.09.2019

2. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.

23.10.2019

3. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

05.12.2019

4. Wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych; oceny proponowane w pozostałych klasach.

09.01.2020

5. Wyniki klasyfikacji w pozostałych klasach; śródokresowa analiza w klasach maturalnych.

05.02.2020

6. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

02.04.2020

7. Oceny proponowane w pozostałych klasach.

04.06.2020

Zmiana wielkości czcionki
Wybierz kontrast