Zadanie nr 1: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

Zapoznaj się z videocastem pt. „Geodezja i przyrządy”, a następnie odpowiedz na pytania:

  • Jaka jest definicja słowa geodezja?
  • Jaki wyróżniamy podział geodezji?
  • Jaki wyróżniamy obecnie sprzęt geodezyjny?

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich  odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 11 punktów.