Zadanie nr 2: Oblicz

Na podstawie zebranych informacji z tego modułu, przelicz kąty podane w stopniach na grady. Podaj miary kątów w gradach i centygradach.

Przelicz podane kąty:

  • 80o
  • 110o
  • 20o
  • 230o

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich  odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.