Zadanie nr 3: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

Wysłuchaj uważnie audiocastu pt. „Przyrządy pomiarowe”, a następnie odpowiedz na pytania:

  • Co to jest system GPS?
  • Jakie rozróżniamy geodezyjne narzędzia pomiarowe?

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich  odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 11 punktów.