Literatura i netografia

Literatura

Literatura obowiązkowa

  • Dobrzański T., Rysunek Techniczny Maszynowy, WNT, Warszawa 2004;
  • Kosiński W., Geodezja wyd. V, Wyd. SGGW, Warszawa 2005;
  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009;
  • Przewłocki S., Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa 1997;
  • Tauszyński K., Budownictwo z technologią, cz. 1, WSiP, Warszawa 2007;
  • Wysocki J., Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
Last modified: Monday, 26 May 2014, 10:49 AM