BAROMETR „BUDOWLANKI”

Jestem zainteresowany/zainteresowana kierunkiem? ↓Oceny ze świadectwa
Język polski
Język obcy
Matematyka
Przedmiot dodatkowy *

* technika - technik budownictwa
  (klasa strażacka i zarządzanie nieruchomościami)
* technika - technik robót wykończeniowych w budownictwie
* technika - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
* technika - szkoła branżowa I stopnia
* chemia - technik analityk (klasa laboratoryjna)
* geografia - technik logistyk zwykły
* wychowanie fizyczne - technik logistyk mundurowy
* informatyka - technik spedytor (zarządzanie biurem)

Wyniki egzaminów
Język polski %
Język obcy %
Matematyka %