Zadanie nr 1: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

Zapoznaj się z videocastem pt. „Składniki betonu”, a następnie wymień zalety betonu oraz wyjaśnij, dlaczego do betonu stosuje się domieszki?

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.