Zadanie nr 4: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

Zapoznaj się z videocastem pt. „Zasady wykonywania rysunków technicznych zawodowych z zastosowaniem programów komputerowych”, a następnie omów zasady wykonywania rysunków technicznych zawodowych z zastosowaniem programów komputerowych.

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich  odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.