Zadanie nr 1: Opisz

Po zapoznaniu się z modułem i materiałami informacyjnymi, zastanów się i sformułuj odpowiedzi na poniższe pytania.

  • Jakie czynności związane są z naprawą uszkodzonego tynku?
  • Jakich materiałów należy używać do naprawy uszkodzonego tynku?
  • W jaki sposób zabezpieczamy naroża ścian?
  • Czym wypełniamy pęknięcia tynku lub muru?

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.