Zadanie nr 2: Opisz

Po zapoznaniu się z modułem i materiałami informacyjnymi, zastanów się i sformułuj odpowiedź na poniższe pytania.

  • Co rozumiesz przez pojęcie remont?
  • Co rozumiesz przez pojęcie roboty budowlane?
  • Wypisz cechy wspólne tych pojęć.

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.