Zadanie nr 4: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

Po wysłuchaniu audiocastu pt. „Tapetowanie w trudno dostępnych miejscach” odpowiedz na poniższe pytania:

  • W jaki sposób układamy tapety koło okien?
  • W jaki sposób układamy tapety za grzejnikiem?
  • W jaki sposób tapetujemy wkoło włączników?

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 11 punktów.