Zadanie nr 2: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

Wysłuchaj uważnie audiocastu pt. „Identyfikacja i naprawa uszkodzeń tapet”, następnie wymień:

  • rodzaje uszkodzeń tapet;
  • typy grzybów i nalotów na ścianach;
  • najczęstsze błędy eksploatacyjne sprzyjające rozwojowi grzybów pleśniowych.

Odpowiedź zredaguj w dowolnym edytorze tekstu i prześlij plik, poprzez platformę, do oceny, używając w tym celu przycisku „Wyślij do oceny”. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź miała minimum dziesięć zdań. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna Twoich odpowiedzi.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Aby zadanie zostało zaliczone, musisz uzyskać minimum 6 punktów.