Forum dyskusyjne do modułu VII

Zasady oceny postów zamieszczanych na forum dyskusyjnym

Oceniana jest zawartość merytoryczna odpowiedzi, ale również całokształt aktywności ucznia na forum:

  • komunikatywność wypowiedzi,
  • kreatywność,
  • merytoryczne argumenty,
  • zaangażowanie w dyskusję z innymi uczestnikami kursu (np. konstruktywna krytyka czy dodatkowe argumentowanie cudzych wypowiedzi).

Uwaga! Każdy uczeń powinien pamiętać, aby jego wypowiedzi miały życzliwy, wspierający ton i stanowiły pomocną informację zwrotną dla innych uczestników zajęć!

Aktywność na forum nie będzie oceniana.

Tematy dyskusji, które będę poruszane na forum, wskazuje prowadzący zajęcia.

(There are no discussion topics yet in this forum)