Literatura

Literatura

Literatura obowiązkowa

  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  • PN-B-01080:1984, Kamień dla budownictwa i drogownictwa;
  • PN-EN 12620:2004, Kruszywa do betonu;
  • Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, tom 1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005;
  • Praca zbiorowa: Nowy Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012;
  • Szymański E., Murarstwo i tynkarstwo, Materiały, WSiP, Warszawa 2010;
  • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 ze zm.);
  • Załączniki do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (poz. 881), Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.

Netografia

Last modified: Monday, 26 May 2014, 10:40 AM