Słownik

Słownik

F

Farby dyspersyjne – to farby wykonane na bazie żywicy akrylowej, lateksowej lub winylowej. Jest ona łączona z kolorowym pigmentem, oraz różnego rodzaju wypełniaczami mineralnymi i innymi substancjami pomocniczymi.

G

Grzyby pleśniowe – to liczna grupa organizmów należących do klas sprzęźniaków (Zygomycotina), workowców (Ascomycotina) i grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina). Najczęściej spotykane są na powierzchniach tynków, tapetach, powłokach malarskich, drewna i materiałach drewnopochodnych. Są wśród nich gatunki patogenne (patogeny) bardzo szkodliwe dla zdrowia. Grzyby pleśniowe pojawiają się zawsze tam, gdzie znajdują dobre warunki do rozwoju. Sprzyjającymi czynnikami są: właściwy poziom wilgotności, odpowiednia temperatura i pokarm. Najczęstsze błędy eksploatacyjne sprzyjające rozwojowi grzybów to: nadmierna emisja pary wodnej (np. suszenie prania w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych), niewydolna wentylacja pomieszczeń lub jej brak, oszczędności w ogrzewaniu lokali, plastikowe okna, zbyt szczelne drzwi to idealne warunki do rozwoju grzybów.

I

Instrukcja nr 7 BFS (Federalna Komisja ds. farby i ochrony dóbr materialnych) – zawiera informacje na temat działań związanych z kontrolą przed tapetowaniem.

K

Korozja – jest to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem i środowiskiem, w wyniku, którego powstają zmiany we własnościach stali nierdzewnej (metalu), które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, którego są częściami..

P

Purchle – to zjawisko powodujące odseparowanie tynków od przegród budowlanych lub farb czy gładzi od tynków. Powoduje je wilgoć, a dokładnie zawilgocenie przegrody budowlanej. Pojawiające się purchle nie są grzybami, ale warunki, jakie je powodują, mogą być powodem rozwoju grzybów. Konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny ich pojawienia się.

R

Raufaza – to tapeta przeznaczona do malowania. Fakturę powierzchni uzyskuje się dzięki wiórkom drzewnym umieszczonym między warstwami papieru, które mogą mieć różną wielkość i gęstość rozmieszczenia.

T

Tapety papierowe – mogą być jedno, dwu lub trzywarstwowe. Najczęściej faktura (wzór) na tapecie się powtarza. Wzory mogą być drukowane lub tłoczone. Tapety papierowe przepuszczają powietrze oraz parę wodną, lecz niestety nie nadają się do pomieszczeń o zbyt dużym zawilgoceniu. W przypadku zabrudzeń można je czyścić wilgotną szmatką lub gąbką.

Tapety reliefowe – wykonane są z dwóch warstw: papieru i pokrywającej go spienionego winylu. Wierzchnia warstwa jest wytłaczana, gruba i miękka, dzięki czemu tapeta ta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Tapety winylowe – są wielowarstwowe, gdzie jedna z warstw to podłoże papierowe, winylowe lub wykonane z tkaniny zaś drugie stanowi folia z tworzywa sztucznego. Są wodoodporne i zmywalne. Podobnie jak tapety papierowe przepuszczają parę wodną i powietrze (choć w mniejszym stopniu od papierowych). Są droższe i trwalsze od tapet papierowych.

W

Warstwy zgorzeliny – są osadami środków wiążących na powierzchni, które mogą powstawać podczas zagęszczania i wygładzania tynków wapniowo–cementowych jak i na tynkach gipsowych.

Wykwity solne – to twory mineralne powstałe w wyniku krystalizacji soli. Sole rozpuszczane przez wodę penetrującą przegrodę budowlaną krystalizują się na jej powierzchni po odparowaniu wody tworzą „pleśniopodobne” twory mineralne często mylone z grzybami pleśniowymi. Wykwity solne to nie grzyby, jednak podwyższona wilgotność może być przyczyną rozwoju prawdziwych grzybów–pleśni. Nie należy lekceważyć pojawiających się wykwitów solnych. Dla bezpieczeństwa budynków konieczne jest ustalenie przyczyn powstania wykwitów, ich rodzaju oraz ustalenie źródła wilgoci i naprawa ewentualnych uszkodzeń.

Z

Zagrzybienie – to problem, z którym spotkamy się coraz częściej. Zbyt szczelne okna, drzwi, szczelne zabudowy wnęk, znaczna emisja pary wodnej powodowana np. suszeniem prania, niedogrzewane mieszkań, zła wentylacja  lub jej brak oto główne powody pojawiania się grzybów pleśni w naszych domach, biurach. Problem zagrzybienia pojawia coraz częściej w pomieszczeniach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, sklepach, obiektach sakralnych - słowem wszędzie tam gdzie powstają korzystne warunki dla rozwoju grzybów. Problem obejmuje grzyby pleśniowe (grzyby-pleśnie) i grzyby domowe.

Zasadowość (alkaliczność) – wskaźnik określający zawartość wodorotlenków, wodorowęglanów i węglanów metali alkalicznych (Na, K) i metali ziem alkalicznych (Ca, Mg).

Last modified: Thursday, 12 December 2013, 4:30 PM