Literatura i netografia

Literatura

Literatura obowiązkowa

  • Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie, OWPR, Rzeszów 2010;
  • Fallon B., Floodgate L., Dekoracyjne tapetowanie ścian, RM, Warszawa 2009;
  • Mazur K., Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2004;
  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009;
  • Ratsa S., Malowanie i tapetowanie, Pagina, Wrocław 1999.

Literatura uzupełniająca

  • Maj T., Rysunek techniczny budowlany, WSiP, Warszawa 2013;
  • Miesięcznik Inżynier budownictwa, wydania: 2011, 2012, 2013.

Netografia

Last modified: Monday, 26 May 2014, 11:03 AM