Literatura i netografia

Literatura

Literatura obowiązkowa

  • Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie, OWPR, Rzeszów 2010;
  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009;

Literatura dodatkowa

  • Fallon B., Floodgate L., Dekoracyjne tapetowanie ścian, RM, Warszawa 2009;
  • Maj T., Rysunek techniczny budowlany, WSiP, Warszawa 2013;
  • Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, tom 1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005;
  • Praca zbiorowa: Nowy Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012;
  • Ratsa S., Malowanie i tapetowanie, Pagina, Wrocław 1999.
Last modified: Monday, 26 May 2014, 12:18 PM