Literatura i netografia

Literatura

Literatura obowiązkowa

  • Adamiec T., Mirski J. Z., Utrzymanie zasobów budowlanych, WSiP, Warszawa 1999;
  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009;
  • Praca Zbiorowa, Budownictwo ogólne, Tom 1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005;
  • Słowiński Z., Technologia budownictwa, WSiP, Warszawa 1991;
  • Tauszyński K., Budownictwo z technologią, WSiP, Warszawa 1992.

Literatura dodatkowa

  • Miesięcznik Inżynier budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa 2011, 2012, 2013;
  • Miesięcznik Ekspert budowlany, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa 2012, 2013;
  • Praca zbiorowa pod redakcją Panas J., Nowy Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2003.
Last modified: Monday, 26 May 2014, 12:20 PM