Zasady oceniania

W czasie trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału, to jest:

  1. regularnego logowania się do kursu;
  2. zapoznania się ze wszystkimi elementami kursu, w tym przede wszystkim z treściami merytorycznymi;
  3. uczestnictwa w dyskusji na forum dyskusyjnym;
  4. wykonania zadań, testów i innych ocenianych elementów.

Za wszystkie oceniane aktywności uczestnik otrzymuje ocenę punktową, a jej wynik może sprawdzić w „Dzienniku ocen”.

Zestawienie aktywności ocenianych i nieocenianych

 

TYP ZADANIA

OCENIANE

PUNKTACJA

MODUŁ 1

Zadanie nr 1: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 2: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11punktów.

 

Zadanie nr 3: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr  4: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

 

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 2

Zadanie nr 1: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr 2: Zadanie z  wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 3: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 3

Zadanie nr 1: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr 2: Oblicz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 5: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 4

Zadanie nr 1: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr 2: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr 3: Opisz

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Zadanie nr 4:  Zadanie z wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 5: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 5

Zadanie nr 1: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 2: Opisz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 3: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 4: Ankieta

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 6

Zadanie nr 1: Opisz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 2: Opisz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 3: Zadanie z wykorzystaniem  videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 4: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 7

Zadanie nr 1: Opisz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 2: Opisz

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 3: Zadanie  z wykorzystaniem  videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 4: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 20 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 11 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

MODUŁ 8

Zadanie nr 1: Podziel się opinią

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 2: Zadanie z wykorzystaniem audiocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Zadanie nr 3: Zadanie z wykorzystaniem videocastu

TAK

Maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Aby zadanie zostało zaliczone kursant musi uzyskać minimum 6 punktów.

 

Samoewaluacja

NIE

-

 

Test

TAK

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 pkt. Za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 1 punkt. Aby test został zaliczony kursant musi uzyskać minimum 19 punktów.

Forma oceny:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w całym kursie wynosi 440 punktów i jest sumą punktów uzyskanych z poszczególnych aktywności. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi 225 punktów, czyli 51%.

Punkty, które uczestnik może uzyskać w całym kursie są przeliczane na ocenę końcową według podanej poniżej skali:

  • powyżej 90,00% – poniżej 100,00%; ocena bardzo dobra.
  • powyżej 80,00% – poniżej 89,99%; ocena dobra plus.
  • powyżej 70,00% – poniżej 79,99%; ocena dobra.
  • powyżej 60,00% – poniżej 69,99%; ocena dostateczna.
  • powyżej 50,00% – poniżej 59,99%; ocena dopuszczająca.
  • poniżej 50,00% – ocena niedostateczna.

W trakcie zajęć uczestnik napotka następujące oceniane formy aktywności:

1.   Dyskusja na forum

Zadaniem uczestnika kursu jest aktywny udział w dyskusjach moderowanych przez nauczyciela. Wypowiedzi uczestników oceniane są pod względem zawartości merytorycznej oraz całokształtu aktywności uczestnika (komunikatywności wypowiedzi, kreatywności, zaangażowania w dyskusję z innymi kursantami). Za udział w każdej dyskusji w danym module uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

2.   Zadania

W każdym module kursu występują różnorodne zadania, wyróżniamy wśród nich kilka podstawowych typów tj. np.: wymień, oblicz, opisz, zadanie z wykorzystaniem audiocastu. Za każde zadanie otwarte uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Liczba uzyskanych punktów za określone zadanie zależy od poprawności odpowiedzi udzielonej przez uczestnika, biorąc pod uwagę spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego oraz termin złożenia pracy.

3.   Test

W każdym module uczestnik szkolenia przystępuje do testu weryfikującego zdobytą podczas kursu wiedzę. Każdy Test składa się z 35 pytań. Za każdą udzieloną poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, aby pozytywnie zaliczyć test należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 19 pytań.

4.   Dodatkowe punkty do dyspozycji nauczyciela

Nauczyciel ma do dyspozycji dodatkowe 23 punkty w całym kursie. Może nimi dysponować według własnego uznania, oceniając wiedzę uczestnika, poczynione przez niego postępy, jego aktywność i zaangażowanie w pracę w trakcie kursu oraz inne czynniki, które uzna za istotne przy końcowej ocenie jego wiedzy i umiejętności.

Last modified: Monday, 26 May 2014, 3:51 PM