Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

Rafał Olecha

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Kłodzku, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Mariusz Bieszke

wicedyrektor do spraw organizacyjnych, nauczyciel języka polskiego oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych

Jadwiga Sowińska

wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego, nauczyciel matematyki

Dorota Błauta

wicedyrektor do spraw pedagogicznych, nauczyciel języka polskiego

Dorota Armata

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Zbigniew Armata

nauczyciel języka polskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie, bibliotekarz

Katarzyna Wolak

nauczyciel biologii

Waldemar Bielewicz

nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych

Zbigniew Biliński

nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych

Arletta Binder

nauczyciel przedmiotów informatycznych i matematyki

Magdalena Bidowaniec

nauczyciel przedmiotów informatycznych,
teoretycznych przedmiotów zawodowych

Jarosław Błauta

nauczyciel teoretycznych
przedmiotów zawodowych

Jerzy Budziński

nauczyciel przedmiotów informatycznych
i teoretycznych przedmiotów zawodowych

Jolanta Borewicz

nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Alicja Dereń

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Frońska-Popiel

nauczyciel biologi

Justyna Woś

nauczyciel geografii, bibliotekarz

Barbara Szwajca

nauczyciel, psycholog szkolny

Magdalena Haładyj

nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Beata Jakimiec

nauczyciel matematyki

Izabela Kapitan

nauczyciel historii

Piotr Kapuśniak

nauczyciel języka angielskiego

Cecylia Kasprzak

nauczyciel przedmiotów zawodowych praktycznych

Kamila Szot

nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Koszowska

nauczyciel języka niemieckiego

Tomasz Węglarz

nauczyciel wychowania fizycznego

Agata Krosta-Fil

pedagog, nauczyciel przedmiotów logistycznych

Paweł Krzemionka

nauczyciel wychowania fizycznego

Hanna Kulik

nauczyciel języka polskiego

Aneta Markowska

nauczyciel języka niemieckiego

Dorota Matyśkiewicz

nauczyciel matematyki

Marta Szymańska-Soroko

nauczyciel wychowania fizycznego

Marek Opiłka

nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych

Małgorzata Perczyńska-Knopek

nauczyciel języka polskiego

Anna Satława

nauczyciel języka angielskiego

Piotr Skipirzepa

nauczyciel historii

Kazimiera Zambrzycka

nauczyciel języka niemieckiego

Bogusław Sroka

nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych

Przejdź do zawartości strony