Technik logistyk

Technik logistyk

Oferta edukacyjna szkoły

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 5 lat


Uzyskany tytuł: technik logistyk

Film Marcina Juhasa & Oliwiera Kwiatkowskiego 👍

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

↓ JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY?

 • Działalność gospodarcza w logistyce
 • Gospodarka magazynowa
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów logistycznych
 • Logistyka transportu
 • Magazyny przyprodukcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Organizacja prac magazynowych
 • Procesy magazynowo – spedycyjne
 • Procesy magazynowe
 • Język angielski zawodowy

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Praktyka zawodowa miesięczna może być zagraniczna  w programie Erasmus+ lub w polskiej firmie wskazanej przez szkołę.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

↓ KSZTAŁCIMY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Kierownik ds. logistyki – od 6 760 do 12 040 PLN *
 • Specjalista ds. logistyki – od 4 480 do 6 430 PLN *
 • Asystent ds. logistyki – od 3 700 do 5 400 PLN *

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • logistycy pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy
 • stają się specjalistami ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • pracują jako organizatorzy transportu

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy szkołą z kierunkami logistycznymi i budowlanymi
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Przejdź do zawartości strony