Magazynier-logistyk

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Oferta edukacyjna szkoły

BRANŻOWA SZKOŁA
I stopnia

Czas nauki – 3 lata


Oferujemy Ci poszukiwany na rynku pracy

i dobrze płatny zawód.
FACHOWCY GÓRĄ !

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku podpisały umowę o współpracy. Nasza szkoła została partnerem w projekcie Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi. Współpraca obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane przez wykładowców akademickich, badania w laboratoriach uczelni, zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami i technologiami w branży spedycyjno-logistycznej czy doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego.

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE MAGAZYNIER-LOGISTYK

Magazynier – logistyk, to osoba, która wykonuje swoją pracę głównie w magazynie przemysłowym lub handlowym. Do jego głównych zadań zalicza się m.in.:

 • organizowanie pracy swojej i osób podległych zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii pracy,
 • planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi,
 • wprowadzanie ulepszeń w systemie magazynowania,
 • przyjmowanie towarów do magazynu,
 • odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru,
 • przechowywanie i składowanie towaru,
 • kompletowanie towaru oraz jego rozsyłka,
 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową, instrukcjami i normami,
 • obsługa systemów informacyjnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
 • konserwacja urządzeń i przyrządów magazynowych,
 • gospodarowanie opakowaniami,
 • współpraca z klientami i dostawcami,
 • kontrola pracy pracowników podległych,
 • ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych

 

Wskazane jest, aby magazynier – logistyk miał zdolności techniczne, gdyż musi posługiwać się różnego rodzaju urządzeniami (np. wózkami widłowymi lub podnośnikami), a niekiedy potrzebne jest opanowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do obsługi magazynu. Magazynier – logistyk powinien wykazywać się dobrą pamięcią, podzielnością uwagi, łatwością wykonywania kilku czynności jednocześnie. Specyfika zawodu wymaga dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie stanowiska pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek, zdyscyplinowania w utrzymaniu czystości i porządku w magazynie. Praca magazyniera – logistyka zaliczana jest do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole, współdziałania.

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Zajęcia praktyczne odbywają się przez dwa dni w tygodniu w renomowanej firmie lub w szkolnych pracowniach.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Magazynier – od 3 500 do 4 560 PLN
 • Asystent ds. logistyki – od 3 700 do 5 400 PLN

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • galerie handlowe i hale sklepowe
 • magazyny w różnych zakładach pracy
 • hurtownie, składy i zaplecza produkcyjne

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy szkołą z kierunkami logistycznymi i budowlanymi
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Przejdź do zawartości strony