Wywiadówki

WYWIADÓWKI ON-LINE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne

09.09.2021

2. Oceny proponowane we wszystkich klasach maturalnych

02.12.2021

3. Wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych; oceny proponowane w pozostałych klasach

12.01.2022

4. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach

12.04.2022

5. Oceny proponowane w pozostałych klasach

01.06.2022

Przejdź do zawartości strony