Wywiadówki

WYWIADÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne.

08.09.2022

2. Oceny proponowane we wszystkich klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

30.11.2022

3. Wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych; oceny proponowane w pozostałych klasach.

11.01.2023

4. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

04.04.2023

5. Oceny proponowane w pozostałych klasach.

01.06.2023

Przejdź do zawartości strony