Wywiadówki

WYWIADÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne.

14.09.2023

2. Oceny proponowane w klasach maturalnych (wywiadówka tylko dla klas 5)

06.12.2023

3. Oceny proponowane w pozostałych klasach (wywiadówka dla klas 1-4)

20.12.2023

4. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach

08.04.2024

5. Oceny proponowane w pozostałych klasach

29.05.2024

Przejdź do zawartości strony