Wywiadówki

WYWIADÓWKI ON-LINE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne.

16.09.2020

2. Proponowane oceny we wszystkich klasach.

07.12.2020

3. Wyniki klasyfikacji we wszystkich klasach.

14.01.2021

4. Proponowane oceny w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach.

13.04.2021

5. Proponowane oceny w pozostałych klasach.

01.06.2021

Zmiana wielkości czcionki
Wybierz kontrast