Wywiadówki

WYWIADÓWKI ON-LINE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CEL WYWIADÓWKI

DATA

1. Sprawy organizacyjne

16.09.2020

2. Oceny proponowane w klasach maturalnych (tylko maturalne)

07.12.2020

3. Oceny proponowane w pozostałych klasach, wyniki klasyfikacji w klasach maturalnych

21.12.2020

4. Wyniki klasyfikacji w pozostałych klasach (tylko niematuralne)

02.02.2021

5. Oceny proponowane w klasach maturalnych; śródokresowa analiza w pozostałych klasach

13.04.2021

6. Oceny proponowane w pozostałych klasach

01.06.2021

Przejdź do zawartości strony