Tak śpiewają uczniowie ZST ♫ ♬🧑‍👩

Tak śpiewają uczniowie ZST 👩 ♬♪♫
Koncert z okazji podpisania porozumienia o patronacie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej nad Oddziałami Przygotowania Wojskowego oraz porozumienie z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej nad klasą pierwszą w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 🪖

Opublikowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku Poniedziałek, 23 stycznia 2023

 

Tak śpiewają uczniowie ZST ♫ ♬🧑‍👩
Koncert z okazji podpisania porozumienia o patronacie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej nad Oddziałami Przygotowania Wojskowego oraz porozumienie z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej nad klasą pierwszą w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 🪖

Opublikowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku Poniedziałek, 23 stycznia 2023

160. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Powstanie styczniowe to największy i najdłużej trwający polski zryw niepodległościowy. Powstanie było końcem pewnej epoki w naszej historii. To kres romantyzmu, ale też ostatnia w XIX wieku próba wydźwignięcia się na niepodległość. Pomimo ogromnych strat, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku działań wojennych, represji, zsyłek i emigracji, idea walki o niepodległość przekazywana była kolejnym pokoleniom, które czerpały z niej natchnienie, i które ostatecznie doprowadziły w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego.

Józef Piłsudski przywrócił cześć i szacunek dla żołnierzy powstania styczniowego Józef Piłsudski przywrócił cześć i szacunek dla żołnierzy powstania styczniowego