19 czerwca kończy się nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu kłodzkiego przeprowadzany jest przy użyciu systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji firmy VULCAN.

 

Jeśli chcesz być uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, to w pierwszej preferencji wybierz Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku lub Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku.

 

złóż_wniosek

—————————————————————

Rekrutacja do ZST w Kłodzku—————————————————————

Nie wiesz jak wypełnić wniosek?
Zapraszamy do obejrzenia Webinaru dla kandydatów z całego kraju odnośnie procesu rejestracji w systemie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
 
↓ Link do webinaru:

https://www.youtube.com/watch?v=4dn5n8OJRVY

Nasza oferta edukacyjna 2023/2024

Ósmoklasisto!!! Pamiętaj o dowodzie tożsamości i zgodzie Rodziców/Opiekunów.

Informacja dla kandydatów do OPWKandydatom do klasy mundurowej – OPW przypominamy, że 6 czerwca o godz. 9:00 na terenie szkoły odbędzie się próba sprawnościowa, obowiązująca wszystkich kandydatów z każdego wyboru (pierwszego, drugiego i kolejnych)

Do próby sprawnościowej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczą zgodę rodzica/opiekuna dostępną do pobrania w linku:
https://zst.klodzko.pl/zst/zgoda/opw.pngUwaga! Ważna informacja dla kandydatów do klas mundurowych OPW (technik logistyk mundurowy)

Zajęcia z wykorzystania z technologii cyfrowych

Dnia 31.05.2023 w zajęciach z wykorzystania z technologii cyfrowych brała udział klasa 1h TS pod opieką Pani Magdaleny Haładyj i Iwony Woś.

Jest to nowa i rozwijająca się koncepcja w społeczeństwie rozwijająca umiejętności w zakresie mediów cyfrowych. Projekt ten został stworzony na potrzeby młodzieży szkół średnich.

Cele projektu to:

–  Zapoznanie się z różnymi zawodami wykorzystującymi media cyfrowe przez organizowanie spotkań z przedstawicielami branży mediów cyfrowych;

– Opracowanie programu Digital Pathways, rozwijającego szereg umiejętności cyfrowych, które mogą być dostarczane w dowolnych, nieformalnych warunkach kształcenia;

– Zweryfikowanie programu Digital Pathways na zajęciach z młodzieżą kładąc duży nacisk na możliwość dzielenia pracy i pomysłów online.

– Zapewnienie młodym ludziom w krajach partnerskich poradnictwa zawodowego, angażujących przedstawicieli przemysłu, szkoły i rodziców.

Zajęcia specjalistyczne w Krzyżowej

30.05.2023r.  w Krzyżowej odbyły się zajęcia specjalistyczne z Projektu „Digital Pathways”.  W zajęciach uczestniczyła klasa 1a TB. Opiekunami byli Pani Alicja Dereń i Pan Paweł Krzemionka.

Celem projektu jest zapewnienie młodzieży możliwości rozwijania szeregu umiejętności cyfrowych; zapewnienie im wirtualnej przestrzeni, w której mogą prezentować swoje prace i nawiązywać kontakt z rówieśnikami; przedstawienie szerokich możliwości karier zawodowych w tym rozwijającym się sektorze i identyfikowanie szlaków przyszłej edukacji i zatrudnienia w dziedzinie mediów cyfrowych.

Po zajęciach na uczniów czekało ognisko z kiełbaskami.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kłodzku

Ósmoklasisto! Myślisz o krótkiej edukacji i zdobyciu dobrego zawodu – wybierz Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Kłodzku. W trakcie 3-letniej edukacji uzyskasz kwalifikacje zawodowe i zostaniesz prawdziwym fachowcem 👷🚚👷‍♂️🏗
 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Kłodzku:
– Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– Monter stolarki budowlanej
– Murarz – tynkarz
– Magazynier – logistyk
– Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 
złóż_wniosek