Uwaga! Ważna informacja

Jeżeli zostałaś zakwalifikowana / zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku – to do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 musisz potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

 

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
    – o ile nie zostały one wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

Terminy rekrutacji 2021/2022Listę osób przyjętych opublikujemy w dniu 2 sierpnia 2021 roku

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

——————————

Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

 

TECHNIK ANALITYK

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – PROFIL STRAŻACKI

 

TECHNIK BUDOWNICTWA – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

TECHNIK LOGISTYK (korekta)

 

TECHNIK LOGISTYK – KLASA MUNDUROWA

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

 

TECHNIK SPEDYTOR

 

——————————

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

 

MAGAZYNIER-LOGISTYK

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ