Praktyki w ZST w Kłodzku

Uczniowie z klasy 3b branżowej – grupa pierwsza

 

Opiekun – Pani Cecylia Kasprzak

Uzależnienie od internetu