Project: Go4VocationalSkills

Project: Go4VocationalSkills

Go4VocationalSkills

↓ Translational Partners Meeting

Translational Partners Meeting

↓ Kick off meeting

Kick off meeting

↓ Dodatkowe informacje

W projekcie zaplanowano przygotowanie profili dla 15 stanowisk w ramach trzech zawodów, w których kształcą się uczniowie techników na kierunkach:

  • technik budownictwa,
  • technik logistyk,
  • technik energii odnawialnej.

Obecnie tworzymy testy kompetencyjne dla uczniów i absolwentów techników, by ocenić aktualne poziomy kompetencji w odniesieniu do oczekiwań rynkowych.

Go4VocationalSkills

ERASMUS+ PROGRAMME

This project has been founded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme

Strategic Partnerships in vocational education and training


PROJECT NUMBER

2021-1-PL01-KA220-VET-000034866

Go4VocationalSkills

Przejdź do zawartości strony