Patron klas mundurowych

PATRON KLAS MUNDUROWYCH

pułkownik Leopold Oleniuk

płk. Leopold Oleniuk

Płk Leopold Oleniuk – honorowy patron klas mundurowych ZST w Kłodzku – uczestnik walk o Monte Cassino.

 

Urodził się w Rudkach w dawnym województwie lwowskim, w rodzinie kolejarskiej jako najmłodsze, szóste dziecko. W latach 20. XX wieku przeniósł się z rodziną do Sambora, gdzie ukończył Seminarium Nauczycielskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie pracował na Pokuciu w charakterze nauczyciela.
W kampanii wrześniowej 1939 walczył, jako podchorąży rezerwy w szeregach 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po przekroczeniu granicy polsko-węgierskiej był internowany na Węgrzech, skąd uciekł i zgłosił się do Brygady Strzelców Karpackich w Syrii w 1940 roku. Jako plutonowy podchorąży walczył w Tobruku w szeregach dywizjonu artylerii przeciwpancernej. Później walczył pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią, jako dowódca baterii artylerii przeciwpancernej. Awansował na stopień kapitana.

Leopold OleniukPo zakończeniu wojny przez dwa lata przebywał w Wielkiej Brytanii, po czym osiedlił się w Kłodzku. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, geografii, języka angielskiego w Liceum Pedagogicznym, Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Mechanicznym. Odbył także studia w Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na emeryturę przeszedł w 1974 roku. Zmarł w Kłodzku w 2011 roku i został pochowany obok swojej żony Zofii na miejscowym cmentarzu komunalnym.
Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, brytyjską Gwiazdą Afryki oraz licznymi innymi medalami włoskimi, angielskimi i francuskimi. Otrzymał także tytuł honorowego obywatela Kłodzka.

 

          11 listopada 2018 roku – w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miała miejsce uroczystość podczas której Klasy Mundurowe Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku obrały na swojego patrona płk. Leopolda Oleniuka. W uroczystości wziął udział syn żołnierza – Pan Jerzy Oleniuk, który z rąk dyrektora ZST – p. Rafała Olechy otrzymał pamiątkowy ryngraf.

 

Leopold Oleniuk na Monte Cassino
płk Leopold Oleniuk – Monte Cassino
 
Klasy Mundurowe Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku obrały na swojego patrona płk. Leopolda Oleniuka
Klasy Mundurowe Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku obrały na swojego patrona płk. Leopolda Oleniuka
Uroczyste obchody 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

Przysięga klas pierwszych mundurowych
oraz nadanie imienia pułkownika Leopolda Oleniuka
klasom mundurowym

Przejdź do zawartości strony