Wychowawcy

ROK SZKOLNY 2020/2021
wychowawcy poszczególnych klas

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

1a TB

Magdalena Bidowaniec

1b TL

Sylwia Downarowicz

1c TLM

Marta Szymańska-Soroko

1d TLM

Piotr Skipirzepa

1e TS/TEO

Małgorzata Perczyńska-Knopek

2a TB (g)

Monika Szponar

2b TL/TEO (g)

Dorota Armata

2c TLM (g)

Katarzyna Baraniuk

2f TL/TEO (p)

Jakub Mydłowski

2g TLM (p)

Alicja Rogala

2i TS (g)

Agnieszka Zając

2 j TS (p)

Monika Małaszuk-Reguła

2e TB (p)

Krzysztof Gałuszka

3a TB

Alicja Dereń

3b TL

Arletta Binder

3c TLM

Iwona Woś

3d TLM

Roman Łubiński

3e TLM

Kamila Szot

3g TS

Zbigniew Armata

3h TA/TEO

Dorota Matyśkiewicz

3i TS

Małgorzata Koszowska

4a TB/TEO

Anna Frońska-Popiel

4b TL

Justyna Woś

4c TLM

Aneta Markowska

4d TLM

Jarosław Błauta

4e TPB

Magdalena Haładyj

4f TS

Justyna Woś

1a BS

Cecylia Kasprzak

2a BS (g)

Agata Krosta-Fil

2b BS (p)

Katarzyna Wolak

3a BS

Zbigniew Biliński

Przejdź do zawartości strony