Fachowcy na lokalnym rynku pracy

Projekt "Fachowcy na lokalnym rynku pracy"

Partnerami projektu są: Powiat Kłodzki, realizator – Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

Projekt skierowany jest do: uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku oraz nauczyciele kształcenia zawodowego

Termin realizacji: od 1.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Zadania realizowane w projekcie to:

  • Staże zawodowe dla uczniów
  • Kursy kwalifikacyjne dla uczniów
  • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów
  • Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów
  • Stypendium za wyniki
  • Studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli
  • Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
  • Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu
Przejdź do zawartości strony