Ślusarz operator maszyn i urządzeń

Ślusarz - operator maszyn i urządzeń

klasa patronacka Kayser Automotive Systems

BRANŻOWA SZKOŁA
I stopnia

Czas nauki – 3 lata


Oferujemy Ci poszukiwany na rynku pracy

i dobrze płatny zawód.
FACHOWCY GÓRĄ !

Film prezentujący zawód ślusarz

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE ŚLUSARZ

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:
wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej(ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.
Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji. Przewidywane są następujące specjalizacje w zawodzie ślusarz:

 • ślusarz narzędziowy,
 • ślusarz konstrukcji metalowych,
 • ślusarz urządzeń komunalnych i sprzętu domowego,
 • ślusarz artystyczny.

 

Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych (jedynie ślusarz konstrukcji metalowych większość czynności wykonuje w terenie otwartym). Prace ślusarskie nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę ślusarz odpowiada za materiał, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone. Kandydat do zawodu ślusarza powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością koncentracji uwagi, odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu, wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań, dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, a także zainteresowaniami o charakterze artystycznym.
Prace ślusarskie z reguły nie wymagają znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymagają dobrej ogólnej sprawności fizycznej.
Przeciwwskazania zdrowotne to: zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, wady wzroku niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, uszkodzenia narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy maszyny, ograniczenie sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń.

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Zajęcia praktyczne odbywają się przez dwa dni w tygodniu w renomowanej firmie lub w szkolnych pracowniach.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Ślusarz – od 3 640 do 5 230 PLN *
 • Brygadzista – 4 340 do 6 080 PLN *

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • w zakładach obróbki technicznej
 • w branży automotive
 • w warsztatach i zakładach naprawy maszyn

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
 • Odbywając praktyki w klasie patronackiej otrzymasz stypendium (do 300zł w klasie I, do 400zł w klasie II oraz do 500zł w klasie III)
Przejdź do zawartości strony