„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

 

Drodzy uczniowie!

 

    Zapraszamy Was do uczestnictwa w czterech lekcjach o ubezpieczeniach społecznych pod nazwą „Lekcje z ZUS”, których zwieńczeniem jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

 

Na „Lekcjach z ZUS” dowiesz się m.in:
   ›› czym są ubezpieczenia społeczne i dlaczego są tak ważne w życiu,
   ›› jak indywidualnie planować swoją bezpieczną przyszłość,
   ›› jak podejmować świadome decyzje na rynku pracy,
   ›› jak korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które udostępnia ZUS.

 

Więcej informacji oraz zapisy u Pani Magdaleny Haładyj w sali 3c

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
BEZ PRZEMOCY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

 

„ … by nieużywanie przemocy miało jakąkolwiek wartość,
musi być zastosowane w konfrontacji z wrogiem … ”

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego
z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

 

            Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 2 października Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Inspiracją były pacyfistyczne poglądy Mahatmy Gandhiego, bowiem w tym właśnie dniu przypadają jego urodziny. Szerzył on ideę życia bez przemocy, ideę umacniania pokoju, głosił tolerancję. Dzięki edukacji rośnie świadomość społeczeństwa, które mierzy się  z tym problemem współcześnie.

 

            Klasa 2b TL/TEO wraz z wychowawcą pragnie w tym dniu zainicjować akcję uświadamiającą młodzież naszej szkoły, że z przemocą należy walczyć na różne sposoby. Będziemy mieli w tym dniu na sobie białe koszulki z odciskiem czerwonej dłoni. Chcemy w ten sposób okazać wsparcie dla osób, które doświadczają przemocy. Na gazetkach ściennych we wszystkich budynkach szkoły zamieścimy plakaty z informacją dotyczącą tego problemu. Przeprowadzimy w tym dniu anonimową ankietę, której wynikami podzielimy się w najbliższym czasie.

 

Potrzebujesz pomocy?

 

Zgłoś się do wychowawcy, pedagoga lub zadzwoń:

  • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • 800 121 212 – TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
  • 800 120 002 – OGÓLNOPOLSKI DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
  • 800 120 226 – POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Rekrutacja do służby w Policji

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8752235 oraz 47 8752238.

 

Każdy zainteresowany służbą w Policji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 

Informujemy, że na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony pytań dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby Policji.

https://www.wspol.edu.pl/g/

Dzień Budowlańca – 25.09.2020 r.

25 września klasa IIIa TB pod kierunkiem p. Alicji Dereń zorganizowała szkolny konkurs z okazji „Dnia Budowlańca”.

Konkurs sprawdzał wiedzę teoretyczną i praktyczną naszych uczniów min. wkręcanie wkrętów na czas, rozpoznawanie narzędzi budowlanych czy budowanie konstrukcji z klocków Jenga. Spośród 20 klas biorących udział sensacyjnie zwyciężyła klasa Ia_TB w składzie: Filip Kozłowski, Tomasz Łagowski, Oskar Górski, pokonując w dogrywce IVa_TB.

Trzecie miejsce zajęła kasa IIf_TL/TEO(p). Zwycięskie drużyny wygrały dla swoich klas do wyboru: vouchery do kina, „niepytajkę” jednodniową lub punkty z zachowania.

 

Gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy!

Dziękujemy Marcinowi Juhasowi za doskonałe zdjęcia 👍