Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Województwo Dolnośląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia uczniów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane dwie formy wsparcia – zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz staże/praktyki zawodowe.

W Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku wsparciem zostali objęci uczniowie dwóch kierunków technikum – technik analityk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie biorą udział w zajęciach z przedmiotów zawodowych, które kończą się próbnym egzaminem zawodowym. Egzaminy odbywają się w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Po zakończeniu zajęć przygotowujących do egzaminu, uczniowie kierowani są na staże do firm w branży analitycznej lub energetycznej/budowlanej.

Technik analityk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przejdź do zawartości strony