Technik budownictwa ochrona przeciwpożarowa (klasa mundurowa)

Technik budownictwa

klasa mundurowa o profilu ochrona przeciwpożarowa

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

 

Czas nauki – 4 lata (gimnazjum)
Czas nauki – 5 lat (szkoła podstawowa)
Uzyskany tytuł: technik budownictwa
o specjalności ochrona przeciwpożarowa

 

Zdawalność matur w klasach technikum najwyższa w powiecie kłodzkim !

Film prezentujący zawód technik budownictwa

POŻARNICZA KLASA PATRONACKA w ZSP NR 1 W KŁODZKU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku zawarł porozumienie dotyczące powstania pożarniczej klasy patronackiej z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki współpracy szkoła otrzyma wsparcie metodyczne, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, ćwiczenia z nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Porozumienie wynikło z potrzeby działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, edukacji ekologicznej, edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej, zorientowanej na szeroko rozumianą edukację przeciwpożarową i zmierzającą do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń, jak również udzielania pomocy i ratowania życia ludzkiego i zdrowia. Porozumienie podpisali z ramienia szkoły dyrektor Rafał Olecha, przedstawicielem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych był wiceprezes Dariusz Chojecki natomiast Starostwo Powiatowe w Kłodzku reprezentowali Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki i Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki.

Zmiana wielkości czcionki
Wybierz kontrast