Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIKUM

SZKOŁA ŚREDNIA

Czas nauki – 5 lat (szkoła podstawowa)
Uzyskany tytuł: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zdawalność matur w klasach technikum wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej !

Film prezentujący zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zmiana wielkości czcionki
Wybierz kontrast