Zapraszamy uczniów i absolwentów, którzy mają niezdane egzaminy zawodowe (formuła 2017 i 2019) do składania deklaracji o woli przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2024.
Wnioski można składać w sali 108a lub w sekretariacie szkoły.
Termin akceptacji deklaracji wyznaczony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną upływa 14 lutego.

Egzaminy zawodowe