Informacja z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szanowni Państwo, informujemy, na podstawie ustaleń przyjętych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, że w celu umożliwienia zdającym dostępu do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej w sesji 2024 Zima w formie elektronicznej, w terminie od 5 do 18 lutego 2024 r., przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł pobrać z systemu SIOEPKZ kody umożliwiające taki dostęp. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwia zdającym dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w terminie od 5 do 18 lutego 2024 r., w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.
 
Uwaga:
Obowiązuje zakaz utrwalania (fotografowania, filmowania, wykonywania zrzutów ekranu, zapisywania) i rozpowszechniania treści wyświetlanych podczas udzielonego dostępu.