Monter stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej

BRANŻOWA SZKOŁA
I stopnia

Czas nauki – 3 lata


Oferujemy Ci poszukiwany na rynku pracy

i dobrze płatny zawód.
FACHOWCY GÓRĄ !

↓ INFORMACJA O ZAWODZIE MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Monter stolarki budowlanej swój zawód wykonuje w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w zależności od tego, jaki ma zakres prac do wykonania. Monter stolarki budowlanej posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych. Wykonuje montaż różnych typów stolarki budowlanej, takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty. Pracuje w ekipach montażowych w przedsiębiorstwie produkującym stolarkę budowlaną, w przedsiębiorstwie wykonującym roboty budowlano-montażowe, zakładzie rzemieślniczym prowadzącym działalność remontowo-budowlaną lub prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Roboty montażowe wykonuje samodzielnie lub współpracując z zespołem montażowym. Praca montera stolarki budowlanej wykonywana jest w zróżnicowanych warunkach, na wysokości i w niewygodnych pozycjach, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Monter narażony jest na hałas, urazy mechaniczne oraz upadki z wysokości, a także choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Pracuje w podstawowym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, dostosowując czas pracy do harmonogramu robót lub do wymogów klienta/inwestora. Osoba zajmująca się montażem stolarki budowlanej powinna wykazywać się dobrą kondycją fizyczną, zdolnościami manualnymi oraz koordynacją wzrokowo-ruchową. Wiąże się często z wykonywaniem robót na wysokości. Powinna charakteryzować się wytrzymałością na długotrwały wysiłek fizyczny oraz zdolnością do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Monter powinien być odpowiedzialny, samodzielny, rzetelny i sumienny. Wskazane jest także posiadanie uzdolnień organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole. Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy w zawodzie są: lęk wysokości, astygmatyzm, reakcje alergiczne na substancje wykorzystywane przy montażu.

↓ JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE?

Zajęcia praktyczne odbywają się przez dwa dni w tygodniu w szkolnych pracowniach zawodowych lub na budowach.

↓ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

↓ JAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO W ZAWODZIE?

 • Monter drzwi – od 3 590 do 5 100 PLN *
 • Monter bram – od 4 040 do 5 930 PLN *

  * wg badań portali raportujących wynagrodzenia w Polsce

↓ GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

 • firmy remontowo-budowlane
 • firmy ogólnobudowlane
 • zakłady montażu stolarki budowlanej

↓ CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z kierunkami budowlanymi w powiecie kłodzkim
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminowania OKE
 • „Budowlanka” organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów
Przejdź do zawartości strony