TERMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z wytycznymi MEN, wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. Szczegóły w załączeniu.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami, będzie można składać elektronicznie przez platformę Vulcan, o czym będziemy informować niezwłocznie po jej uruchomieniu (link do platformy zostanie zamieszczony na stronie szkoły).

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

Pragniemy przypomnieć a jednocześnie zachęcić absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych szkoły uczestniczącej w programie wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej na potrzeby Sił Zbrojnych RP, że szkolenie ochotników klas mundurowych zaplanowano w ramach skróconej służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w terminie: od 20 lipca do 18 września 2020 r. Mając na uwadze powyższe, proszę o nawiązanie kontaktu telefonicznego z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku pod nr telefonu: 261 647 453 w celu, podjęcia starań o powołanie do skróconej służby przygotowawczej.

Czytaj dalej