27 grudnia – Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania

Na zdjęciu Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu

 

27 grudnia po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to, mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–1919, przypada w rocznicę wybuchu insurekcji.