Kształcimy zawodowo

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU

Filmy prezentujące TECHNIKA ZAWODOWE

Film prezentujący zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Film prezentujący zawód technik logistyk

Film prezentujący zawód technik budownictwa

Film prezentujący zawód technik analityk

Film prezentujący zawód technik spedytor

Filmy prezentujące BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I. STOPNIA

Film prezentujący zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Film prezentujący zawód murarz-tynkarz

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Przejdź do zawartości strony