Kształcimy zawodowo

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU
na rok szkolny 2021/2022

Filmy prezentujące TECHNIKA ZAWODOWE

Film prezentujący zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Film prezentujący zawód technik logistyk

Film prezentujący zawód technik budownictwa

Film prezentujący zawód technik analityk

Film prezentujący zawód technik spedytor

Filmy prezentujące BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I. STOPNIA

Film prezentujący zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Film prezentujący zawód murarz-tynkarz

Film prezentujący zawód ślusarz

Film prezentujący zawód tapicer

Przejdź do zawartości strony