List otwarty pracowników Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

List otwarty w formacie PDF

List otwarty w formacie PDF