Sprawdź termin egzaminu zawodowego

Egzamin pisemny – plik PDF

Egzamin praktyczny – plik PDF